Hopp til innholdet

Vedlikeholdsrutiner for FM-motorer

Før oppstart:

Sjekk at kjølevannet er tilkoblet og åpent.

Sjekk at det ikke henger et lite bensinfilter på drivstoff-tilførsel. Det frarådes å bruke det siden det ikke er bensinpumpe på motoren. Kun falltrykk fra tank.

Sjekk at oljenivå er korrekt

Sjekk at alle fettkopper er fulle. Én for propellerhylse, én for trekkåk på reverseringsrør, én for spak til propellervridning og én ved utløpsflens (på eldre modeller).

Under oppstart:

Sjekk at kjølevannet sirkulerer

Sjekk at motoren har fått opp oljetrykket. Se at lampe slukker eller se på manometer.

Ved bruk:

Fettkoppene skrues 1/4 – 1/2 omdreining for hver driftstime. Husk at lite og ofte er bedre enn mye og sjelden.

Åpne kran for vann til eksos. Ikke alt kjølevannet bør gå til eksos. Dette er kun for å kjøle eksos-slangen. NB! Husk å tørrkjøre eksosrøret før motoren stanses.

Kontroller oljenivået jevnlig.

Spray motoren med beskyttelsesoljen mot korrosjon. Spesielt på alle elektriske kontaktpunkter. Gjøres gjerne ukentlig. Unngå å spraye kileremmer.

Periodisk vedlikehold:

Olje og oljefilter byttes hvert år.

Impeller i vannpumpe byttes hvert 2-3 år. Simringer ved hvert 2. impellerbytte.

Tennplugger, stifter og kondensator hvert 2. år.

Gå til nettbutikken for deler og rekvisita!