Hopp til innholdet

Vedlikeholdsrutiner for FM-motorer

Før oppstart:

Det anbefales å bruke 98 Oktan bensin med blyerstatning.

Sjekk at kjølevannet er tilkoblet og åpent.

Sjekk at det ikke henger et lite bensinfilter på drivstoff-tilførsel. Det frarådes å bruke det siden det ikke er bensinpumpe på motoren. Kun falltrykk fra tank.

Drener bensin fra tappekran i bunnen på tank, steng når det kommer ren bensin uten vann. Åpne deretter bensinkran.

Sjekk at oljenivå er korrekt

Sjekk at alle fettkopper er fulle. Én for propellerhylse, én for trekkåk på reverseringsrør, én for spak til propellervridning og én ved utløpsflens (på eldre modeller).

Under oppstart:

Sjekk at ladelampe og oljelampe lyser når tenning settes på, men før motor startes.

Start motor.

Sjekk at motoren har fått opp oljetrykket. Se at lampe slukker eller se på manometer.

Sjekk at kjølevannet sirkulerer.

Åpne kran for vann til eksos.

Ved bruk:

Fettkoppene skrues 1/4 – 1/2 omdreining for hver driftstime. Husk at lite og ofte er bedre enn mye og sjelden.

Ikke alt kjølevannet bør gå til eksos. Dette er kun for å kjøle eksos-slangen. NB! Husk å tørrkjøre eksosrøret før motoren stanses.

Kontroller oljenivået jevnlig.

Spray motoren med beskyttelsesoljen mot korrosjon. Spesielt på alle elektriske kontaktpunkter. Gjøres gjerne ukentlig. Unngå å spraye kileremmer.

Periodisk vedlikehold:

Olje og oljefilter byttes hvert år.

Impeller i vannpumpe byttes hvert 2-3 år. Simringer ved hvert 2. impellerbytte.

Tennplugger, stifter og kondensator hvert 2. år.

Gå til nettbutikken for deler og rekvisita!