Historiske brosjyrer

Testbenken
Bilde av teststasjonen der motorene testes før de sendes til kjøper.

Her er utdrag av den eldste brosjyren vi har funnet.

Brosjyren er trykket hos A-S P. M. Bye & Co. Dessverre har vi ikke noen sikker opplysning om når den er trykket, men det er notert med blyant i brosjyren at prisene er f.o.b. Kristiania mai 1924.

Vi har her tatt med alle tekst- og bildesider, men utelatt sidene med skisser og målsetting av motorene.

Forside på en av de første brosjyrene
Forside FM-Marine Motors
Introduksjon til FM-motorer
Brosjyren starter med en introduksjon av FM motorene
En sylinder, to-takts motor
Bildet viser den første motoren med 1 sylinder, 2 takst motor.
FM-motor, 1 sylinder, 4 taks motor
Her er bildet av den første en-sylinder, 4-takts FM-motoren som ble laget.

Så følger 3 sider til med beskrivelser, standard utstyr og garantibestemmelser.

Generell beskrivelse
Generell beskrivelse av FM-motorer.
Standard utstyr på motorene
FM-motorene leveres med beskrevet utstyr.
Garantibestemmelser
Her beskrives hvilken garanti Fredrikstad Motorfabrikk gir.

Brosjyrer for markedsføring av Fredrikstad Motorfabrikks motorer

FM i Gøteborg
Brosjyre fra agenten i Gøteborg
Brosjyre fra agenten i Reykjavik
Brosjyre fra Roskilde
Den Danske agentens brosjyre på FM-motorer og tilbehør
Bilder av FM type A og C
Siden viser FM type A og C med beskrivelse avMotorene
Bilde av FM type D og L
Her vises bilde av FM type D2 og L2 samt beskrivelse
Bilde og beskrivelse av propell- og gir anlegg
Her ser du forskjellige versjoner av propel anlegg og gir.
Brosjyre om Fram-båter og FM-motor
Forsiden på brosjyren som viser både FM-motorer og Frambåtene.
Brosjyre om Fram-båter og FM-motor
Fredrikstad Motorfabrikk annonserer motorene sine sammen med Fram båtene.
Tekniske opplysninger fra Fram-båtene
Siste side av brosjyren viser noen tekniske spesifikasjoner.