Hopp til innholdet

Historiske brosjyrer

Testbenken
Bilde av teststasjonen der motorene testes før de sendes til kjøper.

Her er utdrag av den eldste brosjyren vi har funnet.

Brosjyren er trykket hos A-S P. M. Bye & Co. Dessverre har vi ikke noen sikker opplysning om når den er trykket, men det er notert med blyant i brosjyren at prisene er f.o.b. Kristiania mai 1924.

Vi har her tatt med alle tekst- og bildesider, men utelatt sidene med skisser og målsetting av motorene.

Forside på en av de første brosjyrene
Forside FM-Marine Motors
Introduksjon til FM-motorer
Brosjyren starter med en introduksjon av FM motorene
En sylinder, to-takts motor
Bildet viser den første motoren med 1 sylinder, 2 takst motor.
FM-motor, 1 sylinder, 4 taks motor
Her er bildet av den første en-sylinder, 4-takts FM-motoren som ble laget.

Så følger 3 sider til med beskrivelser, standard utstyr og garantibestemmelser.

Generell beskrivelse
Generell beskrivelse av FM-motorer.
Standard utstyr på motorene
FM-motorene leveres med beskrevet utstyr.
Garantibestemmelser
Her beskrives hvilken garanti Fredrikstad Motorfabrikk gir.

Brosjyrer for markedsføring av Fredrikstad Motorfabrikks motorer

FM i Gøteborg
Brosjyre fra agenten i Gøteborg
Brosjyre fra agenten i Reykjavik
Brosjyre fra Roskilde
Den Danske agentens brosjyre på FM-motorer og tilbehør
Bilder av FM type A og C
Siden viser FM type A og C med beskrivelse avMotorene
Bilde av FM type D og L
Her vises bilde av FM type D2 og L2 samt beskrivelse
Bilde og beskrivelse av propell- og gir anlegg
Her ser du forskjellige versjoner av propel anlegg og gir.
Brosjyre om Fram-båter og FM-motor
Forsiden på brosjyren som viser både FM-motorer og Frambåtene.
Brosjyre om Fram-båter og FM-motor
Fredrikstad Motorfabrikk annonserer motorene sine sammen med Fram båtene.
Tekniske opplysninger fra Fram-båtene
Siste side av brosjyren viser noen tekniske spesifikasjoner.