> Hjem
> Om oss
> Motorer
> Deler
> Publikasjoner
> Spørsmål og svar
> Historie
> Kontakt oss

Vedlikeholdsrutiner


Pass på følgende punkter før start av din FM-Motor, så vil den gi deg lang og tro tjeneste.

Før første oppstart:
Sjekk at kjølevann er tilkoblet og åpnet
Sjekk at det ikke henger lite bensinfilter på drivstoff-tilførsel. Dette frarådes brukt grunnet at det ikke er bensinpumpe på motorene, kun falltrykk fra tank.
Sjekk at oljenivå er ok
Sjekk at alle fettkopper er fyllt opp.

(Tegning kommer)

Under oppstart:
Sjekk at kjølevann kommer
Sjekk at motoren har fått oljetrykk, lampe slukker eller manometer

Ved bruk:
1/4-1/2 turn på alle fettkopper (evt. ett slag med fettpressa) for hver driftstime. Husk at lite og ofte er bedre enn mye og sjelden!

Åpne vann til eksos, alt bør ikke til eksos, dette er kun for kjøling av slange.
NB: husk å tørrkjøre eksos før motor stanses.
Kontroller oljenivå jevnlig
Spray motor med beskyttelsesolje for korrosjonsbeskyttelse, spesielt på alle elektriske kontaktpunkter. Unngå kileremmer.

Periodisk Vedlikehold:
Olje og oljefilter byttes hvert år
Impeller i vannpumpe hvert 2-3 år, simmeringer ved hvert 2 impellerbytte.
Tennplugger, stifter kondensator hvert 2.år.